Για ραντεβού

2107482645

2107489111

6937755921

info@kalaitzakis.net.gr


Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα: 15.00-20.00

Τρίτη: 10.00-19.00

Τετάρτη:10.00-19.00

Πέμπτη: 10.00-19.00

Παρασκευή: 10.00-19.00


 

ΓΕΝΙΚΑ

Ο δικτυακός τόπος με διεύθυνση www.kalaitzakis.net.gr (ιστοσελίδα) δημιουργήθηκε από τον περιοδοντολόγο Χάρη Καλαϊτζάκη (διαχειριστής) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σε οδοντιατρικά θέματα και ιδιαίτερα θέματα τα οποία αφορούν την περιοδοντολογία και την εμφυτευματολογία. Η ιστοσελίδα και η ενημέρωση η οποία παρέχει προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες της με την προϋπόθεση ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο επισκέπτης δεν συναινεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από κάθε περαιτέρω χρήση της, ενώ η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας αυτής σημαίνει την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων από την πλευρά του επισκέπτη.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους παρόντες όρους χρήσης και για το λόγο αυτό ο επισκέπτης οφείλει να τους ελέγχει τακτικά.

Επίσης ο επισκέπτης δεσμεύεται κατά την χρήση της ιστοσελίδας να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου. 

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2107482645  ή να στείλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info@kalaitzakis.net.gr .

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι πληροφορίες και όλο γενικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την σχέση θεράποντος ιατρού με τον ασθενή. Επομένως ο επισκέπτης δεν πρέπει να θεωρήσει οποιαδήποτε πληροφορία λάβει από την ιστοσελίδα ως πλήρη και τεκμηριωμένη ιατρική συμβουλή. Για να λάβει πλήρη και τεκμηριωμένη γνώμη, διάγνωση, θεραπεία ή φάρμακα οφείλει να επισκεφθεί τον κατάλληλο ιατρό.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους με ιατρική ή άλλη πληροφόρηση αλλά ο διαχειριστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η ιστοσελίδα του ή για δικτυακούς τόπους τους οποίους ο χρήστης θα επισκεφθεί αφού χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, άρθρα, φωτογραφίες που προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάφρασης, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Το όνομα, τα σήματα και τα λογότυπα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στην ιστοσελίδα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη με κανέναν και για κανέναν απολύτως λόγο και αιτία. Εξαιρείται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντίγραφου τμήματος του περιεχόμενου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (όχι δημόσια ή εμπορική χρήση) και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης του από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, φορέων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο της ιστοσελίδας παρέχεται «όπως είναι» και ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των επισκεπτών ή/και οποιουδήποτε περιεχόμενου.

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, και ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του ζημιωθέντος σύμφωνα με τον νόμο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχόμενου της γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται ως «έχει».

Ο διαχειριστής δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων και πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την έλλειψη ιών ή κακόβουλου λογισμικού, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα του, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα ή διαμετακομιστή μέσω των οποίων λαμβάνει ο επισκέπτης το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ο διαχειριστής δεν υπέχει απολύτως καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας διότι γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι για την λύση οποιουδήποτε προβλήματος θα πρέπει να ακολουθείται η επιστημονική διαδικασία και η παρακολούθηση από τον ενδεδειγμένο θεράποντα ιατρό.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν υπέχει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκύπτει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή του περιεχόμενου της.

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα www.kalaitzakis.net.gr του περιοδοντολόγου Χάρη Καλαϊτζάκη.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?